Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto Kaarilan koulussa

Kouluterveydenhoitaja Sisko-Liisa Riihimäki

Koululääkärin vastaanotolle tullaan terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta.

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla ma-pe.
(28.10.2016 - 31.3.2017 parittomien viikkojen perjantaisin Harjun koulutalolla)
Avoin vastaanotto klo 9.30-10.30

Terveydenhoitaja on puhelimella varmemmin tavattavissa klo 9.30-10.30.

puhelinnumero 040 800 7242

sähköposti: sisko-liisa.riihimaki(at)tampere.fi

Osaan terveystarkastuksista on mahdollisuus varata, siirtää ja peruuttaa aika sähköisesti. http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/kouluterveydenhuolto/yhteystiedot/verkossa.html

Sähköinen asiointi edellyttää alle 15-vuotiaan oppilaan puolesta asiointisopimusta. Kun aikoja oppilaan luokan terveystarkastuksiin on varattavissa, kouluterveydenhoitaja kertoo tästä huoltajalle Helmin välityksellä.

Terveydenhoitajan vastaanotto

Avoimelle vastaanotolle oppilas voi tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista muista asioista. Huoltaja voi ottaa yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos on huolissaan jostakin oppilaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvästä asiasta esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut pulmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä. Huoltaja voi myös tarvittaessa varata ajan oppilaalle avoimelle vastaanotolle.

Terveystarkastukset

Oppilaille tehdään terveystarkastus joka vuosi. Laaja terveystarkastus tehdään 5. ja 7.- 8. luokalla, sisältäen sekä terveydenhoitajalla että koululääkärillä käynnit. Vanhemman ja 15 -vuotta täyttäneen oppilaan luvalla laajassa tarkastuksessa hyödynnetään opettajalta saatua arviota oppilaan selviytymisestä koulussa. Laajassa terveystarkastuksessa käytetään apuna oppilaan ja vanhemman esitietolomakkeita. Lomakkeet lähetetään oppilaille ennen tarkastusta ja ne ovat myös tulostettavissa netistä. http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/koululaisetjaopiskelijat/kouluth/lomakkeet.html

Huoltajan läsnäolo kaikissa laajoissa tarkastuksissa (terveydenhoitajan ja lääkärin) on tarpeellista. Ns. välitarkastukset luokilla 6. ja 9. ovat suppeampia ja sisältävät kullekin ikäryhmälle laaditut tarkastussisällöt. Kasvu- ja ryhtiseuranta kuuluvat kaikkiin luokkatarkastuksiin.

Koulutapaturmat ja muu sairaanhoito

Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat hoidetaan koulussa. Opettaja tai terveydenhoitaja antaa oppilaalle ensiavun ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon. Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Ensiavusta huolehtinut henkilö ilmoittaa tapaturmasta oppilaan huoltajalle.

Oppilas ohjataan pääsääntöisesti Tampereen kaupungin terveysasemille tai vakavissa tapauksissa suoraan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Hammastapaturmissa oppilas ohjataan Tampereen kaupungin hammashoitoloihin. Huoltajan valinnan mukaan oppilas voidaan viedä, tai huoltaja voi itse viedä, myös yksityiselle lääkärille. Jatkohoitopaikan valitsee aina huoltaja. Peruskoulun oppilaan koulutapaturman hoidot ja sairaankuljetuksen kustannukset korvataan huoltajalle Lähi Tapiolan vakuutuksesta. Poikkeuksena ovat vuosiluokkien 7-10 oppilaat, jotka ovat vakuutettu vakuutusyhtiö Turvassa työaineisiin liittyvien tuntien osalta (tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous, fysiikan ja kemian työt, TET -harjoittelujakso). http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/hyvinvointi/tapaturmat.html

Sairaana ei pidä tulla kouluun. Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa luvan lähteä kotiin opettajalta tai terveydenhoitajalta.  Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä yksi kuumeeton toipumispäivä. Jos oppilas on lääkärin hoidon tarpeessa vapaa-ajan tapaturman tai äkillisen sairastapauksen vuoksi, ota yhteys terveyspalveluiden neuvontaan, joka ohjaa tarvittaessa omalle terveysasemalle tai Ensiapu Acutaan. (ajanvaraus joka päivä klo 7-22,
puh. 03 10023) Myös pitkäaikaissairauksien (esim. astma ja diabetes) hoito ja seuranta kuuluvat omalle terveysasemalle tai muulle hoitavalle taholle (esim. Tays).

Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen. Oppilaan terveys- ja sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä.

Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa ja osallistuu oppilashuoltotyöhön koululla. Oppilashuoltotyö pyrkii ennaltaehkäisevään työhön luomalla ja tukemalla sellaista kouluyhteisöä, joka on oppilaille terveellinen ja turvallinen paikka opiskella.