Opetus

Koulun toiminta-ajatus on sisäinen yrittäjyys ja luova osaaminen. Koulussa sisäinen yrittäjyys tarkoittaa pyrkimystä oma-aloitteisuuteen, vastuullisuuteen ja korkeaan työmotivaatioon.

Periaatteena on, että työntekoa arvostetaan ja pyritään ottamaan oppilaiden erilaisuus huomioon siten, että kaikki voivat tuntea ponnistelunsa mielekkääksi.
Sosiaalisessa kasvatuksessa koulu korostaa suvaitsevaisuutta ja toisten ihmisten huomioonottamista sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen merkitystä. 

Ilman hakemusta Kaarilan kouluun siirrytään Harjun, Hyhkyn, Kalkun ja Raholan kouluista.

 

Koulun opetussuunnitelma löytyy täältä:

Kaarilan koulun ops

Uusi opetussuunnitelma 2016

Koulun päivittäinen työaika Kaarilan koulurakennuksessa

5.-7. luokat

1. tunti

8.10-8.55

päivänavaus

9.00-9.05

2. tunti

9.05-9.50

3. tunti

10.00-10.45

ruokavälitunti

10.45-11.15

4. tunti

11.15-12.00

5. tunti

12.15-13.00

6. tunti

13.15-14.00

7. tunti

14.05-14.50

8. tunti

14.55-15.40

 

8.-9. luokat

 

1. tunti

8.10-8.55

päivänavaus

9.00-9.05

2. tunti

9.05-9.50

3. tunti

10.00-10.45

4. tunti

11.00-11.45

ruokavälitunti

11.45-12.15

5. tunti

12.15-13.00

6. tunti

13.15-14.00

7. tunti

14.05-14.50

8. tunti

14.55-15.40

 

Perusopetus 2017 - 18

 

Syyslukukausi

11.8. - 22.12.2017

Syysloma

16. - 20.10.2017

Kevätlukukausi

8.1. - 2.6.2018

Talviloma

26.2. - 2.3.2018

Pääsiäinen

29.3. - 2.4.2018

 

 

Tampereen kaupungin työ- ja loma-ajat