Tiedotteet ja lomakkeet

Erityisruokavaliot

Lisätietoa ja lomakkeet löytyvät Tampereen kaupungin sivuilta: https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/erityisruokavaliot.html

Harrastava iltapäivä kerhotoiminnan (HIP)

lisätietoa ja ilmoittautuminen:  www.tampere.fi/hip

Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä

Huoltajien on syytä käyttää harkintaa anoessaan ylimääräisiä lomia. Toistuva loman haku ei ole suotavaa. Vapautus tulee hakea vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua poissaoloa. Koulu edellyttää, että luvan saanut oppilas ei tilapäisen vapauttamisen vuoksi jää jälkeen opiskelussaan. Tukiopetusta ei voi käyttää loman aiheuttaman opiskelussa jälkeen jäämisen korjaamiseksi. Poissaolon myöntää poissaolon pituudesta riippuen joko luokanvalvoja (alle 5 päivän poissaolot) tai rehtori (yli 5 päivän poissaolot). Lomaa anotaan lomakkeella, jonka voi tulostaa tästä:

 Hakemus oppilaan tilapäisen poissaolon anomiseen (pdf)

Koulumatkat, koulukuljetus

Tampereen kaupungin ohjeistus, koulumatkaetuuden hakeminen ja tilapäisen taksikuljetuksen hakeminen:

https://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/koulumatkat.html

PDF-tiedostovieraskuntalomake.pdf (5 kB)
Koulupaikkahakemus Tampereella sijaitsevaan kouluun jos oppilas muuttaa esim. kesken lukuvuoden toiseen kuntaan mutta haluaa jatkaa entisessä koulussaan.